GGzE neemt De Grijze Generaal in gebruik

GGzEcombinatie-logoOm volwassenen en ouderen met psychische problemen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, nu én in de toekomst, gaat GGzE een aantal diensten centraal aanbieden vanuit het nieuwe, moderne en speciaal voor GGzE ontworpen gebouw ‘De Grijze Generaal'. Na een lange tijd van voorbereiding huizen op vrijdag 6 februari de eerste afdelingen in.

In het weekend van 6 en 7 februari zullen als eerste de afdelingen voor volwassenen hun intrek nemen. Deze cliënten komen voor gesprekken of voor een aantal dagdelen per week therapie naar De Grijze Generaal maar verblijven daar niet.

Op 13 en 14 februari verhuizen de eerste afdelingen van het GGzE centrum ouderenpsychiatrie naar De Grijze Generaal. Binnen ouderenpsychiatrie worden cliënten behandeld die voor gesprekken of enkele dagdelen per week naar De Grijze Generaal komen. Ook zijn er voor ouderen twee afdelingen waar cliënten opgenomen worden; een opnameafdeling waar cliënten maximaal 6 weken verblijven en een afdeling vervolgbehandeling. Op deze afdeling verblijven cliënten maximaal één jaar.

De Grijze Generaal wordt de werkplek van ongeveer 230 medewerkers van GGzE.

Vragen?

Wij realiseren ons dat de komende weken mogelijk (parkeer)problemen kunnen ontstaan. Enerzijds door de grootscheepse verhuizing; anderzijds omdat onze cliënten ook nog aan de nieuwe locatie moeten wennen. Wij zullen echter alles in het werk stellen om de verhuizing en gewenningsperiode zo soepel mogelijk te laten verlopen. Heeft u vragen of klachten dan kunt u bellen met 040 - 2970 822 en vragen naar de heer Rob Lammers. Voorlopig is hij uw aanspreekpunt.

Deze website, de MOON / Open dag

GGzE hecht grote waarde aan een goed contact met omwonenden van haar locaties. Inmiddels hebben wij contact gelegd met het leefbaarheidsteam van de Generalenbuurt en de Hoofdredactie van de MOON en van deze website. Het is de bedoeling dat er een open dag wordt georganiseerd. Meer informatie hierover volgt.